Identiteitsraad

Identiteitsraad: wat doen zij?

Onze school heeft een identiteitsraad. De identiteitsraad denkt mee over alle zaken die op school spelen met betrekking tot de identiteit. We zijn opgebouwd uit afgevaardigden uit de vier dorpskerken en komen zo'n 5x per jaar samen.

Wat wordt er zoal besproken en georganiseerd? De christelijke identiteit waar we als school voor staan, komt grotendeels tot uiting in de leerkrachten die voor de groep staan. Zij mogen de kinderen de Bijbelverhalen vertellen en hen ook bij de andere vakken een christelijke levenshouding voorspiegelen. We vinden het daarom belangrijk dat nieuwe personeelsleden goed kunnen uitleggen wat het geloof voor hen betekent en hoe ze dit in de praktijk laten klinken. De identiteitsraad is daarom aanwezig bij de sollicitatiegesprekken.

Daarnaast bezoeken we ieder jaar op een ochtend diverse klassen, waarbij we specifiek letten op één thema. We spreken vervolgens ook de leerkrachten en mogen zo zien hoe het christelijk onderwijs in de praktijk gestalte krijgt.

Omdat identiteit ook thuis een belangrijk thema is, organiseren we ieder jaar voor ouders een avond waarop een onderwerp wordt behandeld door een expert die we hiervoor uitnodigen. Thema's van afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld: seksualiteit, hoe kunnen we christen zijn in onze maatschappij en christelijke geloofsopvoeding.

Ieder jaar ontmoeten we een afvaardiging van de kerkenraden van de vier dorpskerken. Dit is belangrijk omdat we beiden met dezelfde groep kinderen werken, en ook op het gebied van identiteit graag van elkaar op de hoogte blijven. We spreken over een actueel thema, bijvoorbeeld de politieke besluiten rondom het onderwijs en brainstormen soms over lokale zaken.

Eens per jaar zet de school de deuren open tijdens de open middag. Een lid van de identiteitsraad is vertegenwoordigd in de PR commissie om iedereen in ons dorp te informeren en uit te nodigen eens een kijkje binnen te nemen.

Daarnaast zijn we ook op Mantum-niveau betrokken bij de school. Als afgevaardigden van de schoolvereniging bezoeken we de algemene ledenvergaderingen en denken we mee over beleidsstukken.

Mocht u ons willen spreken in verband met iets wat de identiteit aangaat, dan zijn we bereikbaar via de mail: ir-smdb@mantum.nl, of u kunt één van ons persoonlijk aanspreken.

Hartelijke groeten,
Arjan Kaashoek (voorzitter), Emke Dijs, Helene den Heijer, André Hoogland, Josien van Vugt, Mariska Verdoes


ANBI
Onze schoolvereniging is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de vereniging en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomstenbelasting. Omdat de school voor de (vrijwillige) ouderbijdrage tegenprestaties verricht, komt deze niet in aanmerking voor aftrek. Uw gift of contributie kunt u overmaken op: NL67RABO0307204154.

Naam
Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel

Registratienummers
Kamer van Koophandel: 40445489
Vestigingsnr. 000000251550
RSIN: 002583975

Vestigingsadres
Graaf van Bloisstraat 25
2731 AC Benthuizen

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.
De verdere gegevens staan in het jaarverslag