Pedagogisch klimaat

Op onze school willen wij een sfeer te creëren, waarin alle kinderen zich prettig voelen, zodat zij met plezier naar school gaan. Voor ons is van groot belang:
  • dat kinderen leren zelfstandig te werken
  • dat kinderen leren goed met elkaar om te gaan
  • dat kinderen leren verschillen tussen mensen te accepteren
  • dat kinderen leren zelf verantwoording te dragen voor hun eigen leren
  • dat kinderen komen tot optimale prestaties en plezier in leren ervaren

Respect en begrip voor elkaar vinden wij hele belangrijke sociale vaardigheden. Ook orde en regelmaat spelen een grote rol in ons onderwijs. Kinderen hebben behoefte aan duidelijke regels en kunnen zich daardoor veilig voelen. Samen met de kinderen maken wij school- en klassenafspraken, zowel binnen als buiten de school.

Pestprotocol 
Elk kind moet zich veilig voelen op onze school. Daarom is het tegengaan en voorkomen van pesten voor ons van groot belang. Zowel de pester als de gepeste moeten geholpen worden in hun ontwikkeling. De school heeft hiervoor een protocol opgesteld. Zo wordt er bijvoorbeeld met regelmaat een onderzoek naar pesten onder leerlingen op onze school gedaan aan de hand van de zgn. pesttest. We streven naar een positief pedagogisch klimaat op onze school. Hiervoor hebben we schoolregels. Maar ook zijn er klassenregels. Deze worden door de leerkracht samen met de kinderen van de klas opgesteld.