Passend onderwijs

Wij zetten ons er voor in om kinderen 'thuisnabij onderwijs' te bieden. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen in dezelfde omgeving wonen, spelen en leren.

Aan de hand van de onderwijsbehoeften van de kinderen zoeken wij naar mogelijkheden om ons onderwijs daarop aan te passen. We weten dat dit niet altijd lukt, maar we voeren altijd het gesprek om te zien of het tóch kan.

Eigenlijk is passend onderwijs voor ons gewoon de kern.
Het ene kind hoeft een uitleg maar één keer te horen, terwijl een ander kind hier graag één op één nog een keer naar luistert. Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, is er begeleiding buiten de klas. Tegelijkertijd bieden we kinderen die meer aankunnen extra uitdaging. 

Vanuit ons samenwerkingsverband Berseba zijn er heel regelmatig zgn. ambulant begeleiders op school, experts die ons begeleiden om het onderwijs voor specifieke leerlingen te realiseren.