Ontwikkelingsgericht onderwijs

Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs op school. De kern van ontwikkelingsgericht onderwijs is - kort maar krachtig- kinderen stimuleren en uitdagen zich breed te ontwikkelen.

In de onderbouwgroepen zijn spelactiviteiten leidend. Ze leren hierdoor vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen en plannen maken.
 
De hogere groepen werken aan dezelfde doelen door middel van zelfstandig-werktaken. Zo leren kinderen om hun activiteiten goed te plannen. Ook leren ze waar hun kwaliteiten liggen en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.