Missie

"Lerend met plezier voor iedereen". 

- Lerend
Leren? Of lerend? Dat we bezig zijn met leren is logisch, daar zijn we tenslotte school voor. Lerend betekent nog iets meer. Het vertelt iets over hoe we bezig zijn in al onze activiteiten. Lerend betekent dat we reflectief bezig zijn, met de kinderen maar ook als team. Bezig zijn met onderwijs is niet een boek van voor naar achter doorwerken en hopen dat je er onderweg iets van oppikt. Reflectievragen zijn essentieel: waar sta ik? Wat wordt mijn volgende stap?  
Proactief, omdat het van belang is om verantwoordelijkheid te leren dragen en te krijgen.
Beredeneerd, omdat we een verhaal hebben bij onze onderwijsactiviteiten.

- Plezier
Veilig: alleen in een veilige leeromgeving is het mogelijk om te groeien in de talenten en vaardigheden die je hebt gekregen. 
Gemotiveerd: motivatie is daarin natuurlijk ontzettend belangrijk. We zoeken naar momenten waarop het leren zijn eigen beloning is. Wat een mooi gevoel kan het geven om ergens je uiterste best voor te doen en te merken dat het niet voor niets is.
Aantrekkelijk: een leeromgeving die uitnodigend is, die je welkom heet. Eerlijk is eerlijk: ons huidige schoolgebouw is feitelijk al een tijdje 'op' maar toch zoeken we naar manieren om een aantrekkelijke leeromgeving te realiseren.

- Iedereen
Samen: we geloven dat de mens er niet in de eerste plaats voor zichzelf is. 'Samen' is daarom een belangrijke waarde in ons onderwijs. Kinderen kunnen met en van elkaar zoveel leren. 
Afgestemd: als de leerstof is afgestemd, is iedereen in staat om een volgende stap te zetten in het leren.
Op alle niveaus: op school leren we allemaal, als kinderen maar ook als juf of meester staan we lerend in ons vak.

Hieronder is in één tekening de inhoud van ons schoolplan weergegeven.